Ayon sa Iyong Kalooban

 

   Ang Talambuhay ni Mahistrado Cecilio L. Pe

 

                                                       ni

                                                   Dr. Josefina L. Purisima

 

 

 

 

                   

 

 

                            

                                                Ang Mga Nilalaman

 

 

I.                   Angkang Pinagmulan

 

II.                Kabataan sa Kabayanan

 

III.             Pag-aaral at Pamimintuho

 

IV.              Iskolarsip at Paglalakbay-dagat

 

V.        Pangakong Panghabang buhay at Pagpapamilya

 

VI.       Pagsanib sa mga Samahang Pambatas

 

VII.     Pagyabong ng Buhay Ispiritwal

 

VIII.    Pakikipagkapwa at mga Samahang Sibiko

 

IX.       Tatak ng Serbisyo Publiko, Mga Sinulat na Aklat

 

X.        Pagpanik sa Judikatura at iba pang mga Gawain sa Akademya

 

XI.       Ayon sa Iyong Kalooban, Pamamaalam